top of page
7_edited.jpg

KURAN-I KERİM FREKANSI

FATİHA SURESİ HAKİKATİ: Hoş Geldiniz

FATİHA SURESİ AÇIKLAMASI

1)Batın ve zahirde,dünya ve ahirette,beden ve ruh boyutunda merhamet gösteren İLKA eden (Allah’ın fısıldaması,ilham etmesi) Allah’ın adıyla,Allah isim terkipleriyle


2)Hamd(Sesleniş,yöneliş,teveccüh)Allah’adır.


3)Her iki cenahta (Dünya ve Ahiret,batın-zahir,beden-ruh) İLKA edendir O.


4)Sünnetullah’ın ( Dizilimin,evrensel sistemin,yazılımın,idare ediciliği,kurucusu,kanunların belirleyicisi) sahibidir O.


5)Şuhud (imana ait,ilahi ve gizli sırlara şahit olmak sebebiyle)Vacib’ul-Vücud(zorunlu varlık,tek varlık) Allah’dır bilincine vakıf olmak.


6)İmdat(yardım) istenecek tek varlık,O.


7)Perdelerin açılması,nefs mertebelerinde,çakralarda,bilinç boyutlarında yükselerek cennet halini yaşayanların yoluna kılavuzlanma isteği(Beşerlikten,bedensellikten öze rücu etme yani Allah’a ulaşma isteği).

                               

                                         YASEMİN ÇİÇEK AKÇA

FATİHA SURESİ HAKİKATİ: Metin

ALLAH VE YARATILIŞ

FATİHA SURESİ HAKİKATİ: Video
bottom of page