top of page
images (1).jfif

YASEMİN ÇİÇEK AKÇA-EVRENSEL BİLİNÇ

KURAN-I KERİM SÖZLÜĞÜ: Hoş Geldiniz

Kuran-ı Kerim Sözlüğü

Allah:Tüm isimlerin frekansını üzerinde barındıran TEK varlıktır.
Allah İsimleri:Bilgi/özellik/data/donanım/potansiyel

Ölmeden önce ölmek:Kundalini enerjisini uyandırmak,dirilmek,bilinç boyutlarında yükselme çalışmaları ,ÖZe ulaşma çalışmaları(bedensel ölümü tatmadan önce)

Abdest: Çakrasal elektrolit denge için beyin reseptörlerini aktif hale getirmektir.
Adem: Allah isimlerinden mevcut insan.
Ahd: Ruhsal kontrat(yaşıyorken eş zamanlı sistemin belirlediklerine ,iradeyle onay verip vermeme)
Ahiret: Ruhsal boyut,batın alem.
Cehennem: Bilinçaltı kirlilikleri,vicdan azabı,alt bilinç boyutları.
Cennet: Üst bilinç boyutları,beden kisvesinden kurtulma.ÖZe ulaşma.
Din: Allah sistemi ve düzeni.Yeryüzü yaşam kuralları.
Dua:Holografik beyin dalgalarının titreşimi ve yönünü belirler.
Ehlibeyt:Güneş sistemi'nin yeryüzünde temsili kişileri
Fıtrat: Allah isimleri terkipleri,yaradılış.
Gayb: Batin alem,perde arkası.
Hamd: Yaradılmışın,yaradana varlık kaynağına teşekkürü.
Hidayet: Fatiha suresine istinaden kılavuzlanma,arz-talep dengesi.
Haram:Bedendeki virüsler,boyut geçişini engeller.Ruhsallığı sabote eder.Vücuda alınanların ya da yapılan  eylemlerin filtrelenmesi amaçlıdır.
Günah:Maneviyat,vicdan,sevgi,saf niyet,...gibi pozitif potansiyeller ve eylemler dışındakilerini engelleme amaçlıdır.
İbadet:Ruhun olgunlaşmasında kullanılan araçlardır.Şekilden çok işlevi,hakikati esastır.
Hac:Bilinçaltı temizlendikçe,boyut atladıkça,kendinden kendini doğurma ve  ÖZe ulaşma mizansenidir,ruhta yaşanır.

Kurban:Nefsini kesmektir.Geleneklerden/atalardan gelen tanrıya çocuk adama,kurban etme ritüeline, Hz. İbrahim'in rol model olmasıyla iptal olup malından,parandan,ürününden yoksula dağıtma geleneği oluşturma amaçlıdır.Hayvancılıkla uğraşan hayvanından ,parası olan parasından,...gibi  yoksula,ihtiyaç sahibine  destekte , Allah'ın vesilesi olma amaçlıdır.
Oruç: Bedensel isteklerini tutmak,zaaflarına yenik düşmemek,açgözlü olmamak.Bedeni değil ruhu doyurmak.
Salat/Namaz/Dua/Allah'a yöneliş/Evrensel yasaları uygulama ve destekleme/İnsan olma yolunda sosyal sorumluluk ve BİZ bilinci: Nefs terbiyesi sürecinde ruhun girdigi haller mizanseni.Hiç olduğunu,tek varlığın Allah olduğu bilincini idrak etme...Her şey Allah isimlerinden mevcut bilinci.Ruha ve Bedene yönelik işlevselliği mevcuttur. Tam teslimiyet hali... Makro-mikro irade uyumu..! 
Zekat: Biz bilincinde herkes birbirine vesiledir.Şahit olduklarına karşı tarafı rencide etmeden Allah'ın vesilesi olmak durumundadır.Hiçbir şey tesadüf değildir.Bir borcunu ödeme,bir faturasını ödeme,bir ihtiyacını karşılama,alışverişini yapma,...olabilir.
Kader: İrade ile yolunu belirlemede sonucundan sorumlu olmak.
Kıyamet: Dünyanın bir üst bilinç versiyonuna güncellenmesi,bireysel bilinçlerin bu güncellenmeye adapte olma süreci,doğal seçilim mekanizmasının işleyiş süreci.
Kabir azabı:Bedensel ölümün gerçekleştiği anda ruhun bedene hapsolmuşluk duygusu,bedenden çıkamaması,bedenin başında ağlayanları duyup,sesini duyuramaması,asıl olanın,ruh olduğu bilincine varması şokunu yaşaması,erteledİği şeyleri düşünmesi,geri dönme isteği,Allah'tan geri dönüp yapamadıkları için şans istemesi,pazarlık yapması...
İblis: Vehim,vesvese,illüzyon,zaaflardan beslenen.
Nefs: Bilinçtir.Bedensellikten ibaret olma bilincinin tezahür alanıdır.Yüksek bilinç boyutlarına ,bedensellikten ruhsallığa,yani cehennemden cennete geçiş ancak nefs temizliği/bilinç temizliğiyle mümkündür.
Nebi:Batın alemden zahir alana ara bağlantıdır.Güneş misali,
Resul:Nebinin,bildiklerini aktarma görevidir.
Şehadet: Bilinç yükseldikçe keşif yoluyla tanık olduğu hakikatlerdir.
Şefaat: Manevi alemde makam ve mertebesi yüksek olan görevli ruhun,Allahın takdiriyle görevli ruhun şifa duası,değişim-dönüşüm fırsatı verilmesi.
Vahiy: Uyarı niteliğinde ilhamlar.Bilinç boyutlarında yükseldikçe Allah'ın takdiriyle perdeler açılır,ilhamlar gelir.(makam,mertebeler ölçüsünde).
Zikir: Allah isim terkiplerinin potansiyellerinin aktif hale gelmesi çalışmalarıdır.İsimlerin manalarını açığa çıkarmak ve bedene sirayeti gayesi vardır.

 *Kuran_ı Kerim'de ayet çevirileri ve yorumları , o  bireyin bilinç boyutu ölçüsündedir.  Hakikat için,ÖZe ulaşmak şarttır.                                                     YASEMİN ÇİÇEK AKÇA

KURAN-I KERİM SÖZLÜĞÜ: Metin
bottom of page