top of page
beyin_edited_edited.jpg

YASEMİN ÇİÇEK AKÇA-EVRENSEL BİLİNÇ

KURAN-I KERİM HURUF-U MUKATTA: Hoş Geldiniz

HURUF-U MUKATTA AÇIKLAMASI

1)NUN:

*Batın ilmi

*Haber alması yönüyle Nebi, ilmi alma

Ba:Tecelliler, Haber aktarması yönüyle Resul, ilmi dağıtma, paylaşma

 2)KAF:(Kayıt,bilinçaltı,hafıza)

*BELLEK,ŞUUR,BİLİNÇALTI


3)SAD:Kitap(Sünnetullah,ana bilgisayar,yazılım)

*İNŞİRAH(GAFLET UYKUSUNDAN UYANMA)


4)YA:(Yankı,yansı,ÖZ)

*RUH


5)SİN:Vehim,VESVESE6)TA:Bollukla OYALANMA

*BEDENSELLİK,DÜNYASALLIK


7)HA:Ürün,nimet

*RUHSALLIK


8)MİM:Şekillenme,meleke,kuvve,huy,alışkanlık,kabiliyet,niyet.

*SİL-YAZ,GÜNCELLEME


9)ELİF:LEVH-İ MAHVUZ….10)LAM:BATINDAN GELEN İLİM


11)RA:

*ÖZDENETİM,ÖZKONTROL,İRADE


12)AYN:Üçüncü göz

*RAHMET,MÜŞAHADE,İLAHİ MUCİZE


13)KEF:Bilgi,ilham


14)HE:Akış


HURUF-U MUKATTA TERKİPLERİ

- YA-SİN:Perdelenme*

-TA-SİN:Rızık ve nimetlerin nefsani davranış kalıplarının oluşup oluşmaması ya da rızıkların nefsani kullanılıp kullanılmaması.

*VESVESELERLE BEDENSELLİKTE OLMA

-TA-HA:Bolluğun davranış ürünü.

*BEDENSELLİKTEN RUHA(ÖZE)(ASTRAL,ETERİK BEDEN)

-HA-MİM:Nimetlerin bedende yarattığı şekillenme.

*ÖZLE BESLENİP GÜNCELLENME

-TA-SİN-MİM:Bolluğun nefsi

harekete geçirerek niyeti ve huyu şekillendirmesi(=Firavunlaşmak)

*BEDENSELLİK VESVESELERİYLE GÜNCELLENME

-ELİF-LAM-RA:Vahyin beyine geldikten sonra bedendeki yansıması.

*ANA KİTAPTAN ALINAN İLİMLE ÖZDENETİM

-ELİF-LAM-MİM: Vahyin beyine geldikten sonra huyundaki,alışkanlığındaki yansıması.

*ANA KİTAPTAN ALINAN İLİMLE GÜNCELLENME

-ELİF-LAM-MİM-RA:Vahyin beyine yansıması,niyetlerle şekillenmesi,özden gelen bilginin artışı.

*ANA KİTAPTAN ALINAN İLİMLE GÜNCELLENİP ÖZDENETİM

-ELİF-LAM-MİM-SAD: Vahyin beyine yansıması,niyetlerle şekillenmesi,dosyanın açılması.

*ANA KİTAPTAN ALINAN İLİMLE GÜNCELLENİP GAFLETTEN UYANMA

-AYN-SİN-KAF:Üçüncü gözün nefsani kayıtı.

*RAHMET VE İLAHİ MUCİZELERİN VESVESELERLE ŞUURUN KARIŞMIŞ YÜKLENMESİ

-KEF-HA-YA-AYN-SAD:Bilgi,nimetler teninde,bedende üçüncü göz dosya açılımı.

*ŞUURUN ÖZLE BESLENDİKTEN SONRA VESVESELERİNDEN RAHMET,İLAHİ MUCİZELER GÖSTERİLMESİYLE GAFLETTEN UYANMASI

                           

                                                          YASEMİN ÇİÇEK AKÇA

KURAN-I KERİM HURUF-U MUKATTA: Metin
bottom of page